Digitalradions renässans

20 min
Någon gång under det här året ska våra politiker ta ställning till om Sverige ska satsa digitala radioutsändningar via marknätet, eller inte. De främsta argumenten FÖR digitalradio är att fler kanaler får rum i etern (bland annat för kommersiella radion) och att utsändningarna blir billigare när ny teknik ersätter det gamla FM-bandet. Men det blir extra dyrt under en övergångsperiod på 5-10 år då man tänker sig ha parallella sändningar analogt och digitalt för att ge radiolyssnarna tid att byta mottagare.

När släcks FM-bandet ned, om fem eller tio år? Hur ska det gå till med tanke på att alla radiolyssnare måste skaffa sig nya radiomottagare? Vad kostar satsningen skattebetalarna? Frågorna hopar sig kring det nya försök att införa digitala radiosändningar, som public service utredningen föreslog i höstas, och som riksdagen ska ta ställning till. En proposition sägs vara på gång i vår.

Per Borgå, chef för radio vid Teracom, säger att mottagare finns och det blir billigare för alla om man använder digital teknik i radiomasterna. Mats Åkerlund, digitalradiostrateg vid Sveriges Radio, menar att Sverige måste följa sina grannländer Norge och Danmark som har långt gångna nedsläckningsplaner. Staffan Rosell, vd vid privatradion SBS Radio, ser detta som möjligheter för den kommersiella radion att sända fler nationella radiokanaler, något som nu är omöjligt med begränsningar i det gamla FM-bandet.

Det är bäddat för digitalradiodebatt under 2013. Avgörandets ögonblick har kommit. En diskussion om olika  tekniska standarder kommer att blandas med förutsägelser om hur snabbt man kan släcka FM utan att förlora lyssnare. Räcker det att 50 procent av hushållen har skaffat en digitalmottagare för att fatta beslut om täckningsdatum, något som diskuteras av public service kommitten.

Det finns nu även ett initiativ från europeiska radiounionen EBU att det bör sättas in hybridmottagare som kan ta emot både gamla analoga och nya digitala utsändningar, detta för att öka flexibiliteten för folk som rör sig mellan länderna, och för att behålla lyssnarna. Det bästa vore att radiolyssnaren inte behöver bekymra sig över vilken teknik som ligger bakom, BARA DET FUNKAR. Annika Nyberg-Frankenhauser, mediedirektör vid EBU, förespråkar att industrin tar fram eu-chip anpassat till digitala standarder och FM.