Alléer allt viktigare i krympande kulturlandskap

20 min

I en tid när ekhagar och andra delar av kulturlandskapet växer igen blir alléer allt viktigare som livsmiljöer för många hotade arter. Men alléerna i sig är också hotade, bland annat av sjukdomar. Vetandets värld var med på den nationella allékonferens som hålls i veckan vid Övedsklosters alléer i Skåne. Här hittar du programmet som sändes kl. 12.10:

 Alléer är fortfarande karakteristiska inslag på många håll i det svenska kulturlandskapet. Allt eftersom odlings- och haglandskap växer igen har de trädkantade vägarna blivit allt viktigare som livsmiljöer för arter som trängts ut från tex. ekhagar som vuxit igen.
 −Men det finns även hot mot alléerna, som sjukdomar av olika slag, påpekar trädexperten Nils-Otto Nilsson, som är en av de föreläsare som medverkar vid den nationella allékonferens som i veckan anordnas vid Övedsklosters alléer i Skåne.

 Att allékonferensen hålls just vid Övedskloster är ingen tillfällighet.
 −Övedsklosters alléer är Sveriges främsta system av alléer, berättar Patrik Olsson, som i nästa vecka promoveras till doktor i kulturgeografi på sin avhandling om alléer i Skåne.

 Länsstyrelser och andra myndigheter satsar nu i allt högre grad på att bevara de alléer som finns kvar, bland annat med något som kallas hamling av de gamla träden.
 −Det innebär att nästan alla grenarna tas bort och detta underlättar bland annat att håligheter bildas i träden, säger Nils-Otto Nilsson.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista