Två norska språk – om historiska och känslomässiga band

24 min

Hur ser framtiden ut för nynorskan, ett av Norges två skriftspråk? Ja, Martin Skjekkeland, professor i nordisk språkvetenskap vid Universitet i Agder i södra Norge, är inte optimistisk. Bokmålet, det danskbaserade skriftspråket, vinner stadigt terräng och varken norska medier eller läromedel uppfyller kraven på publikationer på båda språken. Själv är han en varm anhängare av nynorska, som han hävdar bidrar till ett tydligare språk, fritt från floskler och han tröstas något av att norska författare och dramatiker gärna skriver på nynorska. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor om det svenska språket.

Veckans alla besvarade frågor:
-"lusinvasion" är det bästa ordet!
-”rätt att” i stället för ”fastän” – en lokal företeelse och en föga uppmärksammad subjunktion
-om liten och lilla och om bestämdhet, utifrån exemplen "en liten katt", "den lilla katten" och "den lilla katt som kom"
-äro/voro - om språkriktighet och stilnivå
-att blanda språk - om kodväxling och medveten språkblandning

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista