Att göra gott, begravningsåtervinning och vårdnadstvister

41 min

Alla människor måste göra det goda, meddelade påve Franciskus nyligen. Men vad innebär det att göra gott? Och är det ett självklart moraliskt rättesnöre att alltid sträva efter att göra gott? Samtal med Yvonne Maria Werner, professor i historia vid Lunds universitet. 22 ton metaller grävs ned i Sverige efter kremeringar. Trots att det i nästan alla andra västeuropeiska länder finns metoder för återvinning. Vilka är hindren i Sverige? Hör begravningsjurist Cecilia Forssell Eriksson, och Jan-Evert Rådhström, moderat riksdagsledamot. Vårdnadstvisterna har ökat markant i Sverige sen lagen ändrades 2006 och det blev lättare att få ensam vårdnad. Syftet var att bättre ta hänsyn till barnets bästa men istället har det i många fall blivit tvärtom. Vad beror det på och vilka alternativ finns det till uppslitande rättsprocesser? Sedan drygt två år tillbaka har Södertörns tingsrätt infört ett nytt system som går ut på att föräldrar erbjuds hjälp att lösa oenigheterna utanför rättssalen. Metoden heter "konflikt och försoning". Myndigheten spelade nyligen in en film för att visa vad metoden går ut på. Manus skrevs av rådman Britt Björneke som medverkar i programmet. Medverkar gör också rättssociolog Annika Rejmer.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista