New Directions-festivalen, direkt från Piteå!

Här finns inget ljud
Direkt från Acustucum i Piteå - årets upplaga av nutida musik-festivalen New Directions! Åsa Sundman är programledare och Sofia Nyblom är presentatör, och bland gästerna i studion finns bland andra ingen mindre än Kaija Saariaho - composer in residence och en av årets två Polarpristagare. Festivalkvällen inleds med Norrbotten Neo och deras projekt New Sweden. Det blir musik av Malin Bång, Leilei Tian och Mårtensson samt uruppföranden av Johannes Jansson och Dror Feiler. Därefter (kl 20:30) får vi höra tonsättartävlingen Jazzverk. 42 verk från 11 länder. Norrbotten Big Band spelar, Ann-Sofi Söderqvist dirigerar och tävlingens vinnare får senare avsluta hela P2 Live-kvällen. Vi får höra Fredrik Hedelin prata om sin aktuella doktorsavhandling om komponerande filosofi, och dessutom höra hans korta men fina flöjtkonsert. Och som sista konsert (kl 21:45), innan Jazzverkvinnaren, får vi höra organisten Hampus Lindwall spela på Studio Acusticums praktfulla orgekl. Han framför musik av Messiaen och Lanza och dessutom ett uruppförande som Per Mårtensson har skrivit för orgeln i Acusticum. Här kan du se en filmad intervju med Lindwall och Mårtensson, gjord på orgelläktaren: Sofia Nyblom samtalar med organisten Hampus Lindwall och tonsättaren Per Mårtensson inför uruppförandet av Mårtenssons verk The Jericho Experience.

Från festivalens hemsida (www.newdirections.se):

“En resa till det okända” – så brukar ensemble Norrbotten NEOs projekt New Sweden beskrivas. Årets konsert bjuder på ännu en utflykt i den rykande färska musiken av svenska tonsättare. Här omsätts begrepp som självinsikt och politisk aktivism i musik, men också något så skenbart banalt som gatuljuden i en rad olika världsstäder.

I Norrbotten NEO möter du en av Norra Europas mest spännande unga ensembler. Genom projektet New Sweden bygger Norrbotten NEO ett galleri av ny svensk musik för kammarensemble. Tonsättarna bjuds in till workshops i Piteås Studio Acusticum, där verken växer fram i krea­tivt samspel inramad av salens fantastiska klanglåda.

Med Malin Bångs Structures of Molten Light (2011) öppnar Norrbotten NEO dörren till en värld av klanger. Gatans ljud, suset från tunnelbanan och gnisslet från sopbilar och resväskor i olika världsstäder har omsatts i musik.

Dror Feiler är en av Sveriges mest politiskt engagerade tonsättare och konstnärer: född i Israel och svensk med­borgare sedan 1973. Titeln på hans verk för Norrbotten NEO, Poïesis (2013), är gammalgrekiska för “skapa”. Vissa filosofer, menar Feiler, beskriver Poïesis som det kritiska ögonblick när något byter skepnad, exempelvis när ord­ning bryts ner till oordning. Feiler säger sig vara ännu mer intresserad av att skildra hur oordning faller sönder i to­talt kaos, och bjuder in till koncentrerat lyssnande av hans musik – musik som inte smeker medhårs. ”Njutning är bara en liten del av lyssnandet”, framhäver Feiler: ”konst är alldeles för allvarligt för att inskränkas till enbart förströ­else”.

För Johannes Jansson ledde resan till ett Ashram i Indien 1972-74 till vidgade vyer och självkännedom som i sin tur berikade komponerandet. Sedan genombrottet 1987 med pianokonserten Corpo in Luce (1987) har Janssons musik framförts av ledande svenska orkestrar. Det nya verket Reflexions on the Self (2013) utgår från den inre resan till självinsikt, så som den skildras i ett poem av Georg Backman (f. 1948) – en dikt från 1970-talet som Jansson haft anledning att återkomma till i flera av sina verk.

Per Mårtensson hör bredvid Malin Bång till de ton­sättare som porträtteras mer ingående vid New Directions Festival. Klangvärlden i det delikata verket Trio (1999) för klarinett, viola och piano speglar Mårtenssons rörliga mu­sikaliska fantasi.

Medlemmar:
Sara Hammarström: flöjt
Robert Ek: klarinett
Daniel Saur: slagverk
Mårten Landström: piano
Christian Svarfvar: violin
Kim Hellgren: viola
David Gammelgård: cello

Den internationella kompositionstävlingen Jazzverk går nu på 14:e året. Ta del av den spännande finalen på festivalens första dag! Aldrig någonsin har man fått så många anmälningar: hela 42 verk på högsta nivå, skrivna av unga tonsättare från 11 länder. Inramningen med festivalen New Directions är förstås en extra morot, för alla de begåvningar som antagit utmaningen att komponera musik för storband.

”Jazzverk speglar i vilken riktning den unga moderna jazzmusiken är på väg”, säger konstnärliga ledaren Ann-Sofi Söderkvist, som understryker att urvals-juryns arbete varit mycket svårt. Utöver Söderkvist sitter även Joakim Milder, Örjan Fahlström och Mats Hålling i juryn.

”Styckena ger prov på experiment­lusta och nyfikenhet – nya kompositionstekniker blandas med traditionella, improvisation med skrivet material”, säger Ann-Sofi Söderkvist, som själv är tonsättare.

Jazzverk sätter upphovsmannen i centrum och vill uppmuntra, stödja och uppmärksamma arbetet med att komponera för storband ‐ jazzens symfoniorkester. Startskottet för denna unika tävling gick år 2000. Vid årets final är det som vanligt Norrbotten Big Band som framför bidragen, ledda av Ann-Sofi Söderkvist.

Tävlingen är öppen för alla med högskolebehörig­het i Europa, och utgör ett samarbete mellan Norrbotten Big Band, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Svensk Musik, SKAP och Sveriges Radio. Sedan 2011 är Norrbottensmusiken/Norrbotten Big Band och KMH huvudan­svariga för utveckling av Jazzverk. Vid årsskiftet 2012 blev Jazzverk en del av Kraftcentrum för ny musik.

Jonas Jurström: Kungliga Musikhögskolan i Stockholm – Sverige
Anders Ekman: Musikhögskolan i Örebro – Sverige
Erik Hanspers: Kungliga Musikhögskolan i Stockholm – Sverige
Christof Ressi: Uni. für Musik und darstellende Kunst, Graz- Österrike
Viola Hammer: Uni. für Musik und darstellende Kunst, Graz- Österrike
Lorenzo Agnifili: Conservatory of Bologna – Italien

Ann-Sofi Söderqvist: dirigent
Norrbotten Big Band

Var går gränsen mellan konstnärskap och forskning? Och vad har Vivaldi med vår tids musik att göra? Att utforska skapandets problematik står i fokus för Fredrik Hedelins avhandling vid Luleå tekniska universitet. Flöjtkonserten är den första av tre konserter som planeras ingå i avhandlingen, i en dialog mellan musik och filosofi.

”Jag avser att med filosofin belysa musikens form som ett speciellt skeende med utgångspunkt i mitt sätt att komponera”, skriver tonsättaren Fredrik Hedelin. I sitt arbete använder han Antonio Vivaldis korta, koncisa konserter som mo­dell. Den venetianske barocktonsättarens konserter var ofta inte längre än tio minuter, och ensemblestorleken motsvarar till antalet de musiker som ingår i Norrbotten NEO.

”Istället för att betrakta musiken som något som utspelar sig över tid – som ett slags dramatiskt förlopp eller en berättelse – kan man se den som en tillblivelse som stammar ur ropet, där vi skall förstå ropet som nå­got som förmår tilltala sig själv och i förlängningen även oss”, skriver Fredrik Hedelin. Hedelin är bland annat utbildad vid IRCAM i Paris, och vid mästar­kurserna i Piteå för Pär Lindgren, Jan Sandström och Anders Hillborg, men han har också studerat praktisk filosofi och estetik vid Stockholms Universitet.

Eftersom detta är ett forskningsprojekt kommer konserten i Studio Acusticum att följas av ett seminarium med två diskutanter.

Medverkande
Petter Sundkvist: dirigent
Sara Hammarström: flöjt
Robert Ek: klarinett
Daniel Saur: slagverk
Mårten Landström: piano
Christian Svarfvar: violin
Kim Hellgren: viola
David Gammelgård: cello

En färgstark orgelafton väntar när virtuosen Hampus Lindwall intar Studio Acusticum. Ett helt nytt verk av tonsättaren Per Mårtensson, som utmanar både Lindwalls och instrumentets gränser, ramas in med musik av mystikern Olivier Messiaen och venetianske Mauro Lanza. Och få vet bättre än Lindwall hur man får orgeln i Studio Acusticum att ljuda.

Vid orgelkonserten i Studio Acusticum möts två stora mu­sikbegåvningar kring orgeln: tonsättaren Per Mårtensson och organisten tillika improvisatören Hampus Lindwall. Medan Mårtensson är etablerad både som tonsättare och kompositionslärare i Sverige, så är Hampus Lindwall bo­satt i Frankrike efter orgelstudier för bland andra Rolande Falcinelli. Och när Per Mårtensson skriver för orgeln i Studio Acusticum är han ute på nya farvatten.

”Jag skri­ver riktigt svårt, för han är så duktig” säger tonsättaren om organisten Hampus Lindwall. Då ska man veta att Hampus Lindwalls hemmascen i Paris heter Saint-Esprit: en av stadens största kyrkor som förfogar över en bra orgel. Att just Lindwall uruppför konserten är givet: han har ingått i expertgruppen som arbetat under ledning av professor Hans-Ola Ericsson med utformningen av den nya orgeln. Och han uppträdde i Studio Acusticum hösten 2012 på den nyinvigda orgeln med ett program som omfattade stumfilm och orgelmusik.

”Det finns bara en handfull orglar i världen på den här nivån, men ingen har någon­sin utvecklat instrumentet så långt som vi har i Piteå!” konstaterar Hampus Lindwall.

Det nya verket av Per Mårtensson kommer att finnas i två versioner: en längre version som spelas i dialog med elektronisk musik och en kortare version. Under våren har tonsättaren tillsammans med solisten prövat ut registreringen på plats i Piteå för att i det färdiga verket kunna använda orgelns specifika klang­blandning, rikedom av övertoner och stora uppsättning av slagverk.

Uruppförandet av Per Mårtenssons verk för orgel vid New Directions Festival omges av repertoar som utnyttjar orgelns möjligheter maximalt: först Olivier Messiaens L’Ascension (1933-34), fyra meditationer över Jesu uppståndelse som ursprungligen skrevs för orkester men omarbetades för orgel av tonsättaren. Av den vene­tianske tonsättaren Mauro Lanza, idag verksam som fors­kare-tonsättare vid IRCAM, spelar Lindwall orgelverket Negativo (2006). Hela programmet avslutas med en impro­visation av Hampus Lindwall.