Kulturnytt

7:59 min
---POD: I Oslo fattades idag beslut om ett nytt Munch-museum, Lambda, som ska ligga vid vattnet nära operan. Peace & Love-festivalen i Borlänge begär sig själv i konkurs, det blir ingen 15:e festival. Grundaren och VD:n Jesper Heed uttalar sig på presskonferensen, P3:s Karin Forsmark kommenterar och i Borlänge intervjuas Ingemar Magnusson som sörjer sin festival. Samverkansmodellen som skulle innebära att de kulturpolitiska besluten flyttades från staten till regionerna har inte fungerat, visar en rapport. Fortfarande är det staten som i huvudsak bestämmer. Lena Adelsohn Liljeroth kommenterar. De digitala boklånen öker på bilbioteken (framför allt på forskningsbiblioteken) med det sammanlagda lånandet minskade. Det visar Kungliga Bibliotekets årliga statistik. De fysiska besöken har också minskat vilket kopplas till nedläggningen av allfler nedlagda folkbibliotek och därmed ökade avstånd. Programledare: Mia Gerdin