Kulturnytt

8:36 min
Jonas Bonnier avgår från vdposten för Bonnier AB, beskedet kom på morgonen. Vi har sett ett nytt monument för svenskar som tjänstgjort utomlands, marmorskulpturen är placerad framför Sjöhistoriska museet i Stockholm och Karsten Thurfjell rapporterar. I Venedig drar konstbiennalen i gång den här veckan, Mårten Arndtzén rapporterar. Och så recenserar vi Oskar Linnros andra soloalbum: Johan Knutsson är mindre imponerad.