Språket på nationaldagen

41 min
På nationaldagsmorgonen får lyssnare från hela landet svar på sina språkfrågor i ett extrainsatt Språket. Professor Lars-Gunnar Andersson är som vanligt på plats i studion för att svara.

Frågor som tas upp i programmet:
- Varför blir "nog" på skånska "nock"?
- varför talar vi om långa människor men höga torn?
- "ta dän" och "ta väck" - om språklig variation i ord och uttal
- "äta på stagge" - ett västmanländskt uttryck som saknar förklaring
- "slutades ut" - ett uttryck bara för Norrbotten?
- "att komma inär något" - lyssnare från Dalsland försvarar ett oumbärligt ord som inte används överallt
- "uppe på botten" - där sov man förr, i Hälsingland
- "Äss du kommer blir jag glad". "Äss (eller "ess") i stället för "om" fanns i södra Sverige och har undersökts av språkvetare.
- ordet "duktig" som kan rymma omdömen man inte alltid stämmer in i
- hur kom uttrycket "flång ny" att landa i Göteborg?
- "katig" - förr i hela landet; numera, kanske, mest i Småland
- "inte ens detta" - om "ens" och dess ursprung
- kinkiga ungar som kallas "kittburk" i Gästrikland