Välfärden AB - Friska fläktar eller sjuka vinster?

90 min
Två veckor före skolavslutningen fick eleverna i den stora gymnasiekoncernen JB veta att deras skolor ska säljas. De som inte är tillräckligt lönsamma kommer att läggas ner, var beskedet till de skolungdomar som nu inte vet vad de ska göra när höstterminen startar. Karlavagnen onsdag handlar om vinster i välfärden, en av våra hetaste politiska frågor. Vi vill höra din berättelse om friskolan. Kanske jobbar du i en sådan, och kanske kan du jämföra med den kommunala verksamheten. Du som är förälder, varför valde ni den privata skolan? Och du som elev, ge oss din bild av livet i de fria skolkorridorerna! Jublar du över möjligheten att kunna välja bland de nya skol- och vårdalternativen, eller rasar du över att skattepengar till omsorg blir vinst i någras fickor? I Karlavagnen onsdag är du välkommen att prata med Johanna Linder i Jönköping. Ring i kväll på 099-110 90 (telefonslussen öppnar 21.00) eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se! Mejla redan i förväg och skicka med ditt telefonnummer om du vill vara med i kvällens program! Du kan också kommentera här på hemsidan eller på Karlavagnens Facebooksida.

Sedan friskolereformen i början av 1990-talet har antalet friskolor ökat påtagligt eftersom fristående skolor då kunde få del av skattepengarna.
Innan dess hade antalet friskolor minskat genom de dåvarande grunskole- och gymnasiereformerna. Enligt NE fanns det 2010 741 fristående grunskolor och 489 fristående gymnasieskolor. Enligt samma siffror var det ungefär 11 procent av landets grundskoleelever och 24 procent av gymnasieeleverna som gick i fristående skolor. Enligt NE är det också 16 procent av skolorna i Sverige som är friskolor.
För två veckor sedan kom alltså beskedet att hundratals gymnsieelever just nu står utan skola till hösten. Friskolekoncernen JB Education lägger ner eller säljer ut sina grund och gymnasieskolor på grund av ekonomiska problem.
JB-koncernen har 31 gymnasier och fem grundskolor i Sverige. Det är fortfarande oklart vad som ska hända med fler av skolorna.
Och för drygt två veckor sedan kom också den så kallade Friskolekommitténs förslag.
Kommitén består av representanter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Mijöpariet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna och den fick sommaren 2011 i uppdrag att se över regler och villkor för fristående skolor och komma med ett förslag.
Kommitén har kommit överens om att skärpa reglerna för friskolor. Bland annat vill man införa meddelarskydd för de anställda och en offenetlighetsprincip. Och skolinspektionen ska också kunna kräva att fler lärare anställs om man tycker att utbildningen brister i sitt uppdrag.
Vad tycker du? Jublar du över möjligheten att kunna välja bland de nya skol- och vårdalternativen, eller rasar du över att skattepengar till omsorg blir vinst i någras fickor? Var med i vårt program eller debattera här på vår hemsida.