Hållbar undervisning - ut med läroböcker, in med verkligheten

24 min
-Av alla kurser jag har hållit så är det här den som ger mest resultat, säger naturkunskapsläraren Dan Frendin som undervisar på global profil i Kalmar. Undervisningen om hållbar utveckling är allt annat än traditionell. Borta är läroböcker, katederundervisning och vanliga prov. Istället kollar eleverna på de mest uppdaterade källorna på nätet som Klotet, möts av dilemman i rollspel och lärarna spelar in lektioner på webben så att man kan komma vidare med diskussioner i klassrummet. I tredje ring åker eleverna två veckor till Sydafrika eller Uganda och bor i familjer och följer projekt där. - De får nya glasögon på sitt eget liv efter resan, har läraren Bosse Hellström sett. - Det här är det roligaste jag har gjort under mina 10 år i yrket, jag har fått den personliga relation till eleverna jag drömde om, säger Åse Möller. Klotet har följt med på elevernas resa med hjälp av radiodagböcker. Dessutom besöker vi VI-skogen i Kenya och tittar närmare på "agroforestry". Är detta effektivt at