När barnen slutar vinka

6:34 min
Jerker Schmidt är fältpastor inom Försvarsmakten och präst i Oscar Fredriks församling i Göteborg. Han har i tre år haft uppdrag i Nordic Battle Group, i Afghanistan 2012 och dessförinnan bland annat i Kosovo.

Frågor om liv och död är ständigt närvarande i en ibland farlig miljö. Det är utgångspunkten för andaktsveckan. Men jag vill också förmedla tröst, mod och hopp, säger Jerker Schmidt.

Musik: I andakten hörs Aria ur Bachs Goldberg-variationer i tolkning av Glenn Gould och psalm 96 Öppna mig för din kärlek med Musikskolans kammarkör i Linköping.
Textläsning: Johannesevangeliet kap 11.

Producent: Roger Blomqvist, Sveriges Radio Göteborg.