Har prillan påverkat det svenska ljudsystemet? Språkfrågor med fokus på uttal

24 min
En lyssnare som är snusare har märkt att han har svårigheter med vissa uttal och ställer frågan: har svenskarnas snusande lett till uttalsförändringar som är bestående? Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor och uttal och artikulation men kommer också in på stavning. Samtliga språkfrågor nedan. Vi vill korrigera en uppgift från tidigare program: ordet ”utgå” som ställde till tolkningsproblem för en lyssnare häromveckan finns faktiskt med på ”Svarta listan. Ord och uttryck som kan ersättas i författningsspråk” (utgiven av Statsrådsberedningen). Däremot behandlas inte den användning som programmets lyssnare drabbades av i en skrivelse från Skattemyndigheten där det stod ”avgift om xx kronor utgår…”. Lyssnare berättade hur han tänkte på formuleringen ”programmet utgår” (som ju betyder att programmet strukits) och tolkade skrivelsen som att han slapp avgiften. Felaktigt, skulle det visa sig, men Skattemyndigheten medgav luddighet i formuleringen och efterskänkte avgiften!

Samtliga språkfrågor i veckans program:
- Om vår förmåga att skilja verklig tal från teater
- har vårt snusande påverkat vårt uttal och språkljuden i svenskan?
- ”med” som bli ”me” eller ”mä”
- tidsplan eller tidplan
- och vad är en ”chefläkare”
- om språkfel på webben
- ord som ser konstiga ut i stavningen: ”kommunnivå”
- ”heller” som blir ”hellre”