Busenkelt att göra en genförändrad växt

20 min
Hur går det egentligen till, rent praktiskt, att framställan en genförändrad växt? En GMO? På Umeå Plant Science Center vet man. Det är en av de forskningsanläggningar i Sverige där man arbetar som intensivast med just genförändrade organismer. Här finns idag omkring 150 forskare, och de allra flesta av dem arbetar med just GMO.

På Umeå Plant Science Center handlar det, som namnet antyder, om just växter. Aspar och det lilla ogräset backtrav är favoritväxterna nummer ett, och syftet är i första hand grundforskning. Att förstå hur träd och andra växter fungerar.

För att kunna göra det har man byggt säkerhetslaboratorium och säkerhetsväxthus i flera våningar. Ingenstans i Sverige framställs det och forskas så mycket på GMO som i de här växthusen.

Reglerna som bestämmer hur genförändrade organismer får hanteras regleras på EU-nivå, och är mycket mer omfattande än om man skulle arbeta med det som brukar kallas för traditionell växtförädling. Genförändrade fröer får till exempel skickas på posten, men så fort förpackningarna ska öppnas så måste det ske inne i säkerhetsanläggningen. Och alla rester från forskningen, alla växtdelar och all jord måste brännas som farligt avfall.

Stefans Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi, visar runt bland sticklingarna och bakterielösningarna.

Fler program i serien Genvägen: