Altargången

Här finns inget ljud
Temat för veckans andakter är Kyrkobyggnaden talar och hålls av Gunilla Renöfält Henningsson, präst i Bankeryd. Gunilla säger: ” En kyrka är full av mening, språk och symboler. Den berättar och förkunnar om Gud mitt i livet. I veckans andakter vill jag guida dig genom kyrkans rum och se att ditt eget liv och dina livsval också gestaltas i själva byggnaden.

Andakterna är en repris från sommaren 2012.

Varje andakt inleds med Psalm 201, En vänlig grönskas rika dräkt med Anders Widmarks trio.

Text: Psaltaren 23.
Musik: James Morrisson, Psalm 23.
Anne Linnet, Time og dag og uge.

Producent: Ulla Strängberg, Sveriges radio Jönköping