Kulturnytt

8:57 min
Vi recenserar Venedigbiennalens internationella konstutställning, läser en bok om Sveriges nationalsång som går till botten med myten om de försvunna stroferna i "Du gamla Du fria" och berättar att antalet piratkopierade e-böcker ökar stadigt.