Nävertorp, Katrineholm - Långt reportage om hur friskolan segregerar

23 min
I Katrineholm bor det många somalier och ytterligare 300 barn väntas komma till staden det närmaste året. Det sammanfaller med att det höstterminen 2012 startas en friskola i staden, en skola dit över 90 procent av barnen med svensk bakgrund har sökt sig. Att man väljer bort de invandrartäta skolorna är förödande för segregationen i Katrineholm, hävdar kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström. Han varnar för att det växer fram nya "fattigområden" även i små städer som Katrineholm. Regeringen har i sin utredning om Nystartszoner bland annat pekat ut bostadsområden i Borlänge, Eskilstuna och Borås som särskilt utsatta. Katrineholm är på väg att få ett sådant område. Katarina Gunnarsson och Marcus Erikssons reportage.