Lagersberg, Eskilstuna - Betalar ut mest i försörjningsstöd

2:36 min
Personer som är beroende av långvarigt ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag, fortsätter att öka i landet. Eskilstuna är en av de städer i landet, som betalar ut mest försörjningsstöd räknat på antalet invånare. Perscha har aldrig haft ett riktigt jobb under de 17 år hon bott i Sverige.

Förra året var det över 100 000 personer, som hade bistånd i tio månader eller längre. Det är en ökning med en fjärdedel jämfört med fem år tidigare.

Marcus Eriksson reporter.