Vilket stöd får familjehemmen?

29 min
-Vi är alltid minst sju personer till middagen varje dag. Att vara ett familjehem är mycket mer än ett heltidsjobb, berättar Sari Ryberg.

Sari och Dan Ryberg är sedan många år ett familjehem i Uppland. Idag har de tre  fosterbarn och två egna barn från 9-19 år.
-Vi är alltid minst sju personer till middagen varje dag, berättar Sari som har egen erfarenhet av både jour- och  familjehem när hon själv var yngre, hon vet vad det handlar om.
Sari och Dan berättar om att kontakten med deras kommun är till stor del utlagd på ett företag, till vilket dom skriftligen har förbundit sig att vara lojala emot. De får också placeringar från andra kommuner genom kontakter med andra företag. 
-Men det fungerar jättebra, mycket bättre än det gjorde tidigare, säger Sari och Dan


Som fosterförälder har Eva-Lena Edholm haft nio placerade barn hos sig, tillsammans med sina egna fyra barn.
Vid ett tillfälle sa hennes egen son ifrån. Han var jämngammal med ett av de placerade barnen. En händelse som senare ledde till att Eva-Lena upphörde med sin familjehemsverksamhet, skilde sig och flyttade från huset till en lägenhet i centrala Gävle. Samtidigt började hon plugga vid Stockholms Universitet, vilket bl.a. resulterat i magisteruppsatsen: ”Familjehemsföräldrars behov av stöd från socialtjänsten”, hur familjehemsföräldrars välmående påverkar det placerade barnet. (Stockholms universitet 2011).
Idag är hon efterfrågad föreläsare i frågor som rör utsatta barn och deras behov av hjälp och stöd.


Övriga medverkande i programmet  är Matilda Hansson, författare och projektledare för Socialstyrelsens uppmärksammade rapport från mars 2013 ”Vård och omsorg av placerade barn”.


Linda Kilter, enhetschef  för stöd-teamet  Barn och ungdom, en del av Stockholm stads familjevård, jobbar med att hitta och utbilda familjehemmen.

-Varje år placerar vi ca 160 barn och unga här i Stockholm, men det har blivit svårare. Ungdomarna som behöver placering har blivit äldre och har andra problem vilket ställer hårdare och nya krav på de blivande familjehemmen, berättar Linda Kilter.