Howl

Här finns inget ljud
"I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked". Så inleds Allen Ginsbergs, "Howl", ett brandtal för kreativitet, skrivande och möjligheten att forma sitt eget liv.

Dikten skrevs och gavs ut i mitten av 1950-talet och blev snabbt omtalad. Både för sina litterära kvaliteter och innehållets sprängkraft. Förläggaren, City Lights, anklagades för att ha publicerat och sålt en obscen bok. 520 exemplar konfiskerades och inte förrän nio experter vittnat om diktens kvalitet avslutades rättegången.

Men hur har den åldrats? Sex, antikapitalism och stora författaregon - går det att ta den till sig i dag? Den frågan ställer Anton Åström i Klassikern.

Här kan du läsa hela dikten i original