Skäggetorp, Linköping - Alen varken studerar eller praktiserar

1:58 min
Unga arbetslösa som inte studerar eller har praktik är ett växande problem i Sverige. Över 120 000 unga mellan 16 och 25 år beräknas ingå i gruppen, som kommuner och myndigheter får allt svårare att hjälpa. Alen i Linköping är en av dem.