Skäggetorp Linköping - Långt reportage om unga utan vare sig arbete eller utbildning

28 min
I Skäggetorp i Linköping finns många ungdomar som hoppat av gymnasiet och det finns också en grupp äldre ungdommar i 20-25 års åldern, som varken jobbar, studerar eller har praktik. Internationellt kallas de NEET, en förkortning av "Not in Employment, Education or Training".

NEET är numera ett internationellt begrepp för gruppen unga som varken studerar eller arbetar och som allt fler länder och EU använder i sina strategier för tillväxt och utbildning.

Det handlar om en grupp, främst unga arbetslösa unga killar i 20-25 års åldern som står utanför samhällets kontroll. En grupp som enligt internationell statistik blir allt fler.

Även i städer som Linköping, som har ett blomstrande näringsliv, finns det ett område som ligger högt i antalet NEETs.

Reportarna  Katarina Gunnarsson och Markus Eriksson åkte till Linköping.