Andersberg, Halmstad - Långt reportage om hur grannsamverkan bryter en nedåtgående spiral

23 min
Andersberg i Halmstad låg tills alldeles nyligen på regeringens lista över särskilt utsatta bostadsområden, men nu har man lyckats vända den nedåtgående spiralen. Det kommunala bostadsbolaget har de senaste fem åren satsat 200 miljoner kronor på att rusta upp husen och ett projekt för grannsamverkan har minskat känsla av otrygghet.

Under hösten har vi här i Studio Ett sänt fem fördjupande reportage från några av de mest utsatta områdena i Sverige.

Områden som regeringen bland annat uppmärksammats i sin så kallade rapport om de så kallade Nystartszonerna.

Reportagen har visat att den segregation som tidigare bara fanns i de stora städerna, nu också återfinns i bostadsområden på mindre orter.

I Nävertorp Katrineholm, Kärna ängar Borlänge, Lagersberg Eskilstuna och Skäggetorp i Linköping.

Hör reportage av våra reportrar Katarina Gunnarsson och Marcus Eriksson.