Studio Ett

89 min
Om riksdagspartiernas senaste opinionssiffror, toppmöte mellan EU och Ryssland, reportage om palestinska Hamas och kampen om Mellanöstern. Och dagens gäst: Sten Rylander, ny ordförande för Forum Syd. Konstitutionsutskottets dom, debatt om den svenska feminismen, "krigets unga hjärtan".