Pappersbok, läsplatta eller surfplatta

20 min
Idag läser allt fler sina böcker i digital form på surfplattor och läsplattor. Vetandets Värld söker svaret på vilket medium ger oss bäst förutsättningar att ta till oss innehållet. Är det boken eller någon av de bärbara skärmar som erbjuds på marknaden?

 Tyska forskare har undersökt hur testpersoners EEG och ögonrörelser förändras när de läser på de speciella svartvita läsplattor som är utrustade med så kallat e-bläck, och jämfört det med läsning på surfplattor som är belysta, samt med vanliga pappersböcker. Skillnaderna i hjärnans aktivitet och ögats arbete var så små att de knappt gick att mäta, utom i ett fall - den äldre testgruppen hade lite, lite hjälp av det faktum att surfplattan var belyst bakifrån.

 Den svenske forskaren Gustaf Öqvist Seimyr, på Bernadottelaboratoriet som är kopplat till Karolinska Institutet i Stockholm, har på liknande sätt jämfört läsning på läsplattor oh surfplattor. Hans studie visar att det var många som tvärtom reagerade på surfplattans bakgrundsbelysning, och föredrog läsplattans skärm, som bara reflekterar omgivningens ljus. I programmet träffar vi också en representant för e-boksbranschen, Björn Waller, som är omvärldsanalytiker på Elib, ett företag som ägs gemensamt av fyra stora svenska bokförlag.