Hässleholmen, Borås - Projekttröttheten

6:12 min
Poesi i grupp för att stärka självkänslan eller datorkurser i Word. I särskilt utsatta stadsdelar, som Hässleholmen i Borås, berättar flera boende och myndighetsrepresentanter om en stark trötthet på projekten, eftersom de oftast inte leder till fasta jobb.

I de särskilt utsatta stadsdelar, där arbetslösheten är betydligt högre jämfört med Sverige i stort, hoppas många få jobb genom alla de integrations- och arbetsmarknadsprojekt, som kommer och går.

Samtidigt är många luttrade efter att ha deltagit i flera projekt, och ändå inte kunnat komma in på arnbetsmarknaden.

Marcus Eriksson och Katarina Gunnarssons reportage från Hässleholmen i Borås.