Pengarna och livet?

14 min
Poeten Niklas Söderberg reflekterar i nationaldagens radioessä över vad det betyder att vi allt oftare talar om våra liv och relationer i ekonomiska termer. Ekonomiska metaforer letar sig nämligen allt längre in i vår vardag. Där uttrycker de inte bara vår finansiella situation, utan också våra tankar, drömmar och relationer. Programledare: Lena Birgersdotter