Påverkan och egenheter-hur de skandinaviska ländernas språk påverkats av handel och kontakter

24 min
Peter Trudgill, professor i sociolingvistik, talar om språkförändring i ett historiskt perspektiv och förklarar hur det kommer sig att vi i svenskan har en-ord och ett-ord, medan övriga skandinaviska språk valt andra vägar. I veckans Språket handlar det om ord och frågan kommer upp: kan man bilda och använda ord hur som helst? Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarbrev.

Veckans alla språkfrågor:
-”peta” i st f avskeda
-andrabollen, returen
-infantilisering av språket
-problematisera, proaktiv
-fiskeläger eller fiskeläge
-kunskap eller kunskaper