Dialekter i gränsbygd – om hur det låter i Träslövsläge i Halland

24 min
Veckans Språket besöker Janne och Ella Karlsson i deras hem i Träslövsläge i Halland. De berättar om livet i fiskeläget förr och nu och reflekterar över att de inte fick tala sin dialekt i skolan på 30-talet utan tvingades att ”swenska”. Språkvetaren Simon Karlsson pekar vad som kännetecknar gränsdialekterna i Halland - det är påverkan av danska, men också åtskilliga drag från riktig gammal svenska är bevarade. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor om grammatik.

Veckans alla frågor:
-"mena på", en fortsättning
-satser som syftar fel
-"mitt Örnsköldsvik"
-var och vart och fel som blir rätt