Forskare kritiska mot nya betygssystemet

20 min
En ny betygsskala förbättrar inte skolan. För att höja resultaten måste undervisningen förändras. Det menar ledande forskare inom pedagogik och bedömning. — Vi vill höja prestationerna i skolan och där sätter man in fler betyg där fokus egentligen borde vara på att höja kvaliteten på undervisningen, säger Alli Klapp vid Göteborgs universitet som forskar om hur betyg påverkar elevers prestationer.

Nu går de första nionde klassarna ut med betyg enligt den nya skalan A till F. Det betygssystemet infördes som en av flera åtgärder för att höja standarden på skolan. Men forskare som studerar lärande ifrågasätter om en förändring av betygssystem är rätt väg att gå för att förbättra elevernas prestationer.

Betygen kan leda till att fokus flyttas från lärandet och undervisningen till prov och mätningar.
— Betygen riskerar att bli ett prestationsinriktat fokus men det vi egentligen behöver är mycket mer nära fokus på lärandet i klassrummet, säger Anders Jönsson,biträdande professor i didaktik vid högskolan i Kristianstad.

Samma linje är Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Karlstad universitet, inne på när han resonerar om betygsreformens följder.
— Den här typen av kontroller som innebär fler prov leder ju till att det tar mer tid till att göra proven, tid som skulle kunnat läggas på undervisningen.

Professor Christian Lundahl var också med i den expertgrupp som kom med ett utlåtande om reformen när den skulle genomföras. Gruppen var kritisk till reformen som de ansåg inte var rätt åtgärd om standarden på skolan ska höjas. Men deras svar tog inte regeringens utredare någon hänsyn till.
— De reformer som har genomförts har genomförts väldigt fort och med dåligt forskningsstöd. Det har varit ganska litet inflytande och liten påverkansmöjlighet för forskare. Vi skrev ett remissvar där vi påvisade farorna med den nya betygsskalan som överhuvudtaget inte beaktades, säger professor Christian Lundahl.

Medverkar i programmet gör också läraren Tove Mejer och eleven Arvid Svensson på Nya Elementarskolan i Bromma i västra Stockholm.