Tillit till Gud

5:43 min
Lars Widell arbetar som pastor och musikkonsulent inom Ekumeniakyrkan, dvs Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. Han bor i Skara och har också gjort flera musicaler för barn och ungdomar. Sång- och musikpastorn har valt TILLIT som tema för midsommarveckans andakter.

Calle Moraeus Venjan inleder veckans andakter, och de avslutas med Lars Widells egen tolkning av Välsignelsen.

Text:
Jesaja 41: 10, 13.

Musik:
Du är ljus/ Lars Sandwall och Peter Mörlid.

Producent: Ulla Strängberg, Sveriges Radio Jönköping.