Kulturnytt

7:59 min
Flera journalister skadade vid kravallpolisingrippande i Istanbul. Stora förändringar på grammofonarkivet. Oenighet i Nacka om privat biblioteksvinst. Agnes Varda-utställniong på Bildmuséet i Umeå. Konsthögskolan i Umeå gör om rektorsrekryteringen. Programledare: Helén Palmqvist Novik.