Konsten att bygga en väg

20 min
Förstärkningslager, bärlager och slitlager är några av de lager som behövs för att det ska bli en bra väg. Att bygga och underhålla en väg är ett stycke avancerad ingenjörskonst. Lager skall packas och allt skall göras för att vägbyggarnas fiende nummer ett, vattnet, ska hållas borta. Rätt sorts asfalt väljas och hur bra man än bygger så slits vägen och den måste underhållas och ju förr man kan göra det desto bättre.

 Varje år byggs 100 mil statlig väg Då räknar man in allt från trasportvägar till vinkraftparkbyggen till att befintliga vägar får en lite annan stäckning. Mellan 500 och 800 mil väg renoveras och får ny beläggning. 

 Ett vägbygge eller när en väg renoveras är resulterat av mycket forsknings- och utvecklingsarbete på universitet och högskolor. De olika lagerna som ligger under vägytan är viktig och det forskas kring hur de skall vara sammansatta. Om forskningen och konsten att bygga en väg berättar Sven Agardh, doktor i vägbygge och lärare i samma ämne på Lunds tekniska högskola i programmet.  Där hör vi också Janne Ahlström, vältförare.

 Hur bra en väg än blir när den byggs så måste den så småningom underhållas. Och det beror mer på långtradarna än personbilarna att vägarna slits och asfalten måste bytas. Asfalt är inte en och samma sak. Det finns många olika sorters asfalt. I norr är den mjukare än i söder för att bättre klara tjälens framfart. Och på vissa sträckor läggs asfalt som kan minska bullret. Ny asfalt kan också minska antalet små farliga partiklar som trafiken är orsaken till.