Eisenhüttenstadt – framtidsvisionen som blev minnesmärke

44 min
Tolv mil rakt österut från Berlin, strax intill tysk-polska gränsen, ligger Eisenhüttenstadt. Gunilla Kracht har rest till den lilla staden som byggdes upp från grunden på 1950-talet, en planerad mönsterstad som i varje detalj passade den socialistiska livsstilen. Numera är den Tysklands till ytan största kulturminnesmärke och samtidigt som befolkningen minskar, pågår ett arbete för att anpassa den före detta planstaden till samtiden. Följ med på en vandring bland de nyrenoverade husen och till Dokumentationscentrum för vardagskultur, ett museum med en stor samling vardagsföremål från DDR. Ett program om balansgången mellan att bevara minnen från det förflutna och att utveckla inför framtiden.