Kulturnytt

12 min
Snabb nedsläckning av public service i Grekland. Slagsmål om kulturministeriet i Egypten. Kommunala bibliotek i Nacka har inte råd att köpa litteratur. Och ett besök inutin en gigantisk dykand av trä i Finland.