Den kolonialistiska blicken - om Edward Said

14 min
Inte många akademiska böcker har fått en sådan spridning som Edward Saids ”Orientalism” från 1978, och Obs formulering om en ”kolonialistisk blick” kommer också därifrån. Men vilken betydelse har han idag? Vi hör den svenske koreanologen Tobias Hübinette att svenska Asienforskare fortfarande inte tagit till sig Saids postkoloniala kritik, och den norske antropologen Sindre Bangstad om den viktigaste kritiken som framkommit mot boken ”Orientalism” under senare år. Inslaget med Tobias Hübinette har sänts tidigare, den 4 april 2013.