Studio Ett

89 min
Oroligheterna i Turkiet, reportage om USA och oljan, partiledardebatt, reportage om clowner. TV och radio stägdes av i Grekland, EU har fått en gemensam ayl- och flyktingpolitik, barnmorskor i storstäderna har fått nog.