Araby, Växjö - Arbetslöshet och bilbränder

7:55 min
Allt sedan bilbränderna härjade i Stockholmsförorter som Husby har det riktats stor uppmärksamhet mot den höga ungdomsarbetslösheten i förorterna. I stadsdelen Araby i Växjö står nästan varannan 20-25-åring utan jobb och studier, och oron är stor för att en ökad frustration kan leda till liknande händelser, som i Husby.