Kulturnytt

12 min
Dramaten anmäls till diskrimineringsombudsmannen. Skissernas museum i Lund får pengar till ombyggnad. Lars Wilks ställer ut rondellhundar i Malmö i sommar. Vi har läst förbjuden bok om aids i Kina och sett Nationalmuseums sommarutställning "Carl Larsson - vänner och ovänner".