Kvällsekot 13 juni

Här finns inget ljud
Göteborgs stad får hård kritik av den kommission som har granskat mutskandalerna - Arbetsgivare som anställer papperslösa ska kunna straffas med böter eller fängelse - Sveriges regering har gett upp försöken att få exportera svenskt snus till övriga EU