Kartan och verkligheten - migration

14 min
Det sägs att det är omöjligt att ha öppna gränser. Men det enda vi vet är att det är omöjligt att stänga dem. Det hävdar Johan Norberg i dagens Obs, där han menar att dagens stängda nationalgränser är ett resultat av första världskriget – och att det är dags att nu ta steget mot friare rörlighet över gränserna. Vi hör också Per Wirtén som ifrågasätter moralen i att upprätthålla medborgarskapet som idé i ett Europa där människor dör varje dag i fruktlösa försök att ta sig in över EU:s gränser.