Arne Hassler

4:38 min
Arne Hassler är läkare och arbetar på medicinkliniken vid Sunderby sjukhus i Luleå. Som specialist i mag-, tarm- och leversjukdomar fascineras han av människans inre, såväl bildligt som bokstavligt. Att yrket handlar om att "sällan bota, ibland lindra och alltid trösta" blir allt tydligare för honom. Familjelivet med fru och tre barn är livets kärna, på fritiden blir det gärna musicerande, båtliv och skidåkning