Katarina Mazetti

4:53 min
Katarina Mazetti är författare och journalist. Hon har skrivit för barn och vuxna i många olika genrer. Mest känd är hon för boken "Grabben i graven bredvid" som översatts till 32 språk och också blivit film. Hon har alltid varit intresserad av filosofiska och existentiella frågor, något som bland annat kom till uttryck i romanen "Mitt himmelska kramdjur". 2011 fick hon Piraten- priset för ett författarskap fyllt av "uppsluppet allvar och vemodig komik". Katarina utkommer i höst med novellsamlingen "Berättelser för till- och frånskilda".