Från slavgodsen till favelan - om rasismen i Brasilien

14 min
Konstnären och journalisten Clara Lee Lundberg tar sig an den brasilianska självbilden. Är landet den rasdemokrati de själva utnämnt sig till? Hur är situationen för landets minoriteter?