Lilian Levin

4:27 min
Lilian Levin är barnpsykolog, föreläsare och konsult kring ensamkommande barn. I mer än tjugo år har hon jobbat med flyktingbarn i Sverige och i världen - bl a Bosnien, Kosovo och Kurdistan. Efter 40 år i Tavelsjö, Västerbottens centrum, har hon nyligen flyttat till periferin i Stockholm och blivit förortsbo i Hägersten. Där lär hon sig nu konsten att mangla i den gemensamma tvättstugan. Hennes tolfte år av Tankar för dagen kommer att handla om det som upptar henne mest, hur man kan leva med samvete i en brokig värld.