Sydkorea - från snabb efterföljare till först i ledet

20 min
Sydkorea var på 1950-talet ett av världens fattigaste länder. Idag tillhör det de rikaste, och satsningarna på forskning ökar för varje år. Nu går landet in i en fas då man vill satsa mer på grundforskning, och bygga på forskarnas egen nyfikenhet och engagemang för att lägga grunden till framtidens teknologier. Sydkorea är nästa land i raden i Vetandets världs serie De nya forskningsländerna.

"From fast follower to first mover" är en devis som kommer igen i Sydkoreas planer för forskningens utveckling framöver. Hittills har man byggt forskning och utveckling i stor utsträckning på teknik från andra länder, som man vidareutvecklat och byggt en framgångsrik industri på. Men nu vill man istället själv få fram den forskning som gör helt nya upptäckter, lägger grunden för nya oväntade teknologiska framsteg - och kammar hem framtidens Nobelpris.

 En väg att gå är att bygga om systemet för forskningsfinansiering. Det ska inte längre styras uppifrån och ner, utan forskarna själva ska ges större frihet att styra inriktningen på sin forskning.
– Forskare kan vara galna i det de gör och inte bry sig om något annat. Och det är den galenskapen som ger genombrott, vi måste låta dem vara galna! Säger Dr Myeong-Hee Yu, den sydkoreanske presidentens rådgivare i vetenskapliga frågor.

En stor satsning på grundforskning har sjösatts just i år, och en av de lyckliga utvalda forskarna som här ska få ägna sig åt att "vara galna" i sin forskning, är professor Younghee Lee, som forskar om atomtunna kolmaterial på det anrika Sungyunkwan-universitetet. Han får pengar till att bygga upp ett eget forskningsinstitut, anställa personal och köpa forskningsutrustning, så att han kan följa de infall han får och satsa på idéer som kanske inte leder någonstans.
– Nu kan jag ägna mig "olösliga" problem, det har jag inte kunnat hittills. Jag är lycklig som en skolpojke på utflykt! Säger grafenforskaren när vi besöker honom på universitetet, där han redan idag har en ansenlig grupp forskare att basa över.

Vi träffar också chefen för det nyligen sjösatta grundforskningsinstitutet Institute for Basic Science, Dr Se-Jung Oh, som valt ett ovanligt sätt att dela ut de generösa forskningsmedlen. Ansökningarna från forskare världen över, som vill få chansen att bygga upp ett eget forskningsinstitut i Sydkorea, granskas av en internationellt sammansatt forskarpanel. De ägnar sig inte i första hand åt att utvärdera de sökande efter traditionella vetenskapliga mått som hur många vetenskapliga artiklar de publicerat. De gör istället en mer subjektiv bedömning av forskarens planer, och förutsättningar att göra stora framsteg.

Högtidligast är mötet med chefen för National Science and Technology Committe, den instans som har det övergripande ansvaret för Sydkoreas forskningsplanering, Dr Doh-Yeon Kim. Också han pekar ut en mer grundforskningsinriktad framtid för landet:
– Grundforskning kommer att bli mer och mer viktigt framöver, säger han. Vi måste investera i grundforskning, och sedan vänta på framsteg - och inte ha så bråttom som vi koreaner brukar.