- Nevimata thaj aktualitetura pe romani chib

30 min
Adjes mukhlas o regeriungo public service propozitcia sar si te mezij o public service ande kodi propozitcia mangel pe maj but vrama ande sa e public service firmi pe romani chib. Adjes las pe e busongo strajko khaj shutas bute manushen ande problemura ke but manush chi birisarde te traden busonca ande buci. Karring 90 procenti anda e mashie ande Stockholms skärgård meren thaj kodo kerel phares e manushenge te astaren kote mashien. Relu & The zuralia orchestra si jekh nevi romani grupa anda Rumunia, shunena pa lengi muzika.