Kulturnytt

7:59 min
Intervju: Elisabeth Widlund på branschorganisationen Musiksverige kommenterar positiva ekonomiska siffror för branschen. Reporter: Morris Wikström. Runa: Den amerikanske skådespelare James Gandolfini har avlidit. Några minnesord från Lisa Bergström (ur ett tidigare samtal i Kulturnytt.) Reportage: De kommersiella radiokanalerna är positiva till den av regeringen föreslagna digitala utbyggnaden av radio, men är undrande över de ekonomiska förutsättningarna. Intervjuade är Robert Aschberg, Radio 1 och MTGs chef Christer Modigh. Notis: Det amerikanska magasinet Vice har dragit tillbaka en artikel som illustrerade mode med hjälp av kända kvinnliga författares självmord.