Morgonekot 24 juni

Här finns inget ljud
USA varnar andra länder att ta emot Edward Snowden - Tillståndet för Nelson Mandela förvärrat - Nu utvidgas den svenska busskonflikten - Unga svenska reseledare utomlands jobbar ofta olagligt