Äckelkänslor hindrar behandling med avföring

19 min
Det går att reparera en utslagen tarmflora med avföringstransplantation. Man sprutar helt enkelt in frisk tarmflora från en nära anhörig i ändtarmen på den som är sjuk. Men behandlingsmetoden har fått väldigt liten spridning och det beror till stor del på äckelkänslorna den väcker, både hos läkare och patient. Lösningen kan vara en laboratorieodlad tarmflora som donerats av en anonym norsk kvinna.

Fekalietransplantation, avföringstransplantation, bajstransplantation, att spruta in avföring från en frisk person i ändtarmen på en sjuk, är en behandlingsmetod som ännu har ganska liten spridning. I Vetandets värld 2 oktober hörde vi forskare berätta om spännande framtidsperspektiv för avföringstransplantation, att till exempel diabetes typ 2 skulle kunna vara en sjukdom som kan behandlas med avföringstransplantation i en ganska snar framtid.

Men när man pratar om avföringstransplantation som idag används, i bland annat den svenska vården, handlar det om behandling av svår diarré. Det handlar om patienter som genomgått kraftfulla antibiotikabehandlingar och därigenom fått stora delar av mikrolivet i tarmen utslaget, med diarréer som konsekvens. En avföringstransplantation fungerar här som att flytta in ett nytt fungerande ekosystem tarmen.

– Redan 1958 visade en grupp amerikaner att detta fungerade. Patienter med svår diarré som fick färsk avföring från friska personer insprutad i ändtarmen, blev hjälpta. Det berättar Johan Dicksved som är doktor i mikrobiologi på SLU.

Idag kan man på svenska sjukhus få antingen färsk avföring eller odlad tarmflora insprutad i ändtarmen. Men trots det har metoden inte fått särskilt stor spridning.
--Det beror nog på att folk tycker det är äckligt, säger Johans Dicksved. Och det gäller kanske också läkare som heller kanske inte förstått mikroflorans betydelse för tarmens funktion.

Men om man nu inte vill få avföring från till exempel en anhörig insprutad i stjärten finns alternativ. En forskargrupp på Karolinska Institutet har sen mitten på 1990-taler odlat tarmflora och de hävdar att metoden fungerar bra.

--Ett par hundra patienter i Norge och Sverige har behandlats. Uppföljning på hela gruppen saknas, säger Lissa Norin som är doktor i mikrobiologi på KI. Men studier visar att 80% av patienter som fått en ny odlad tarmflora har fått en bättre fungerande tarm och sluppit sin diarré.

Vi följer med vetenskapsradions Gustaf Klarin till laboratoriet på Karolinska Institutet där det odlas tarmflora som härstammar från en norsk medelålders kvinnas avföring. 

Programmet sändes första gången 19 oktober 2012.