Robert Lefkowitz förklarade koffeinkicken

19 min
Robert Lefkowitz är en av förra årets Nobelpristagare i kemi. Han har upptäckt de så kallade G-proteinkopplade receptorerna som sitter på ytan till cellerna i våra kroppar. Det är cellernas porttelefon som tar emot meddelanden från både kroppens egna signalsubstanser, och från yttre stimuli som synintryck, lukt och smak. Vi besöker Nobelpristagaren vid Duke University i North Carolina.

Han ser ut att trivas med livet, Robert Lefkowitz. Han passar på att ropa in en beställning på mer kaffe genom luckan innan vi sätter oss ner. Och så fort han uttalar ordet coffee hörs det att New York-bon i honom finns kvar, efter närmare 40 i år i North Carolina. Han är inte sen att berätta om hur hans egna upptäckter bland annat handlar just om kaffets effekter på oss.

Koffeinet är en drog som binder till en typ av receptorer som sitter på ytan till bland annat nervceller, och som tillhör just den receptorfamilj som Robert Lefkowtiz studerat, så kallade G-proteinkopplade receptorer.

Koffeinet i kaffet blockerar adenosinreceptorer som annars är mottagliga för kroppens eget adenosin, ett ämne som anses bidra till att vi blir sömniga. Koffeinet gör oss alltså piggare, genom att blockera de receptorer som annars skulle tala om för våra nervceller att det börjar bli dags att sova.

De här receptorerna kan beskrivas som cellens porttelefon, eller ett lås som måste låsas upp för att cellen ska kunna ta emot ett meddelande och reagera när signalsubstanser i kroppen talar om att något ska hända. Det kan till exempel handla om adenosinet som gör oss sömniga, eller adrenalin som tvärt om talar om att det är dags att skärpa alla sinnen och göra sig redo för strid eller flykt.

Över hälften av dagens läkemedel agerar också via G-proteinkopplade receptorer på celler i olika delar av kroppen. Betablockerare för att stabilisera hjärtat, antihistamin mot allergier, antikoagulerande medicin för att förhindra blodproppar, listan kan göras nästan hur lång som helst på läkemedel som fungerar genom att blockera receptorer på cellernas yta.

Programmet sändes första gången i november 2012.